+31 (0)30 307 1317 info@biomimicryconsultancy.nl

Biomimicry Business Change Manager

In samenwerking met Biomimicry Centre wordt de volgende opleiding gegeven vanaf 21 september 2019:

Opleiding tot Biomimicry Business Change Manager (BBCM – 42 PE-punten)

Verandermanagement in organisaties door middel van biomimicry modellen en technieken

Folder Biomimicry Business Change Manager Biomimicry Centre

Een 6-daagse opleiding tot Biomimicry Expert in change management. Hoe kunt u de veranderingen in organisaties op een natuurlijke manier sturen/begeleiden?
Strategische, operationele en innovatiegedreven veranderingen hebben een hogere succesfactor indien biomimicry wordt toegepast (LAMP-research). U leert in deze opleiding hoe de natuur u kan helpen bij het efficiënter en effectiever vormgeven van veranderingen.

Inhoud

Het leertraject bestaat uit theoriebijeenkomsten, opdrachten op de eigen werkplek en een praktijksessie. De theoriebijeenkomsten geven u de theoretische onderbouwing op basis van wetenschappelijk onderzoek en de modellen en technieken vanuit biomimicry voor veranderingstrajecten. Bij de opdrachten staan uw ervaringen als verandermanager en uw visie op veranderen centraal. Tijdens de praktijkbijeenkomsten zal u een businesscase uitwerken en analyseren, waarbij u wordt uitgedaagd om uw biomimicry kennis toe te passen.
De praktijkdag bestaat uit het spelen van een klimaatgame waarbij u aanschuift aan een van de klimaattafels van Quagga Island en uitgedaagd wordt het eiland in een zo kort mogelijke tijd klimaatneutraal te krijgen.

Opbouw, duur en belasting

De totale doorlooptijd van deze opleiding is 3 maanden. Tijdens deze 3 maanden zijn er 5 trainingsbijeenkomsten en is er 1 praktijkdag. De voorbereiding en de opdrachten vragen om een gemiddelde inspanning van 3 tot 5 uur per week, naast de theoriebijeenkomsten en de praktijkdag.

Voor wie

De training is bedoeld voor mensen die leiding (gaan) geven aan een veranderingsproces. U bent bereid om nieuwe inzichten te absorberen en eigen ervaringen te delen. Verder wilt u zich versterken op het gebied van kennis van de natuur, verandermanagement, integraal denken, veerkracht en communicatietechnieken. U heeft een HBO- en/of academisch denkniveau en heeft geen moeite met het lezen van Engelse literatuur.

Heeft u behoefte aan andere inzichten om veranderingstrajecten succesvol te kunnen doorlopen? Heeft u het idee dat de aanpak van verandertrajecten anders kan en moet? Wilt u handvatten krijgen om weerstand te verminderen en de mens centraal te stellen? Dan is de opleiding Biomimicry Business Change Manager iets voor u!

PE-punten

Wij zijn een erkende PE-instelling. Deze cursus komt in aanmerking voor 42 PE-punten. Voor meer informatie: stuur ons een e-mail met uw vraag.

Biomimicry Expert

Na het positief afsluiten van deze opleiding ontvangt u het certificaat: Biomimicry Business Change Manager. Dit certificaat is een aanvulling op uw opleiding tot gecertificeerd verandermanager. Met dit certificaat bent u voorbereid op de nieuwste ontwikkelingen in organisaties en maakt u het verschil. Het sturen van veranderingen in continu veranderende organisaties en wijzigende maatschappelijke inzichten vragen om een andere manier van sturen en plannen. Als Biomimicry Expert bent u weer helemaal voorbereid op de toekomst!

Data en locatie

De data van de bijeenkomsten en de onderwerpen die aan de orde komen zijn:

21 september 2019: Introductie biomimicry en verandermanagement

5 oktober 2019: Organisatieveranderingen

19 oktober 2019: Samenwerkingsverbanden

2 november 2019: Gedragsaspecten

16 november 2019: Ontwerpen veranderproces en transformatiemanagement

 30 november 2019: Praktijkdag – Klimaatgame spelen

Alle trainings- en theoriebijeenkomsten vinden plaats in ons koetshuis aan de rand van het bos in Oosterbeek.

Prijs

U betaalt voor de opleiding € 4.399,00 (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, certificeringskosten en arrangementskosten.

 

 

Inschrijven

 

Tijdens de training wordt gebruikgemaakt van trainingsmateriaal ad € 210,00 (exclusief btw), inbegrepen bij de totaalprijs. Het trainingsmateriaal bevat de volgende literatuur: ‘Het beest in uw organisatie’ en ‘Firm of the Future 3.8’ geschreven door Els Martijn, ‘Biomimicry: Innovation Inspired by Nature’ geschreven door Janine M. Benyus, ‘The Nature of Business: Redesigning for Resilience’ geschreven door Giles Hutchins en ‘Het veranderboek’ geschreven door S. en W. ten Have en B. Janssen. Daarnaast bevat het pakket specifiek materiaal dat in deze opleiding wordt gebruikt. Het betreft vereiste materialen zoals een syllabus en hand-outs. Voor het gebruik van de accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid lunchbuffet betaalt u in totaal € 475,00 (exclusief btw), tevens inbegrepen bij de totaalprijs.

 

 

Folder Biomimicry Business Change Manager Biomimicry Centre

Folder: Biomimicry Business Change Manager