+31 (0)26 213 65 50 info@biomimicryconsultancy.nl

BioBoom

De BioBoom, een handvat bij het bouwen van een veerkrachtige organisatie

Biomimicry boom vector voor website

We staan aan de vooravond van grote veranderingen. Op het gebied van economie, werk, samenleving, techniek, media, marketing, ondernemerschap en wetenschap verandert er veel. De BioBoom helpt u uw koers te bepalen in deze woelige tijden.

De Firm of the Future 3.8 (veerkrachtige organisatie) werkt samen, is gedecentraliseerd, innovatief en adaptief. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, circulaire economie en optimalisatie in plaats van maximalisatie zijn voorwaarden om te overleven in de 21ste eeuw.

Loslaten, risico’s nemen en veerkracht tonen vragen om nieuw leiderschap en andere bedrijfsmodellen. De BioBoom helpt u niet alleen de juiste acties te definiëren, maar ook de juiste balans te vinden tussen al deze onderwerpen zodat het business-ecosysteem als geheel blijft functioneren.

 

Historie

In 1997 heeft Janine Benyus voor het eerst de tien basisprincipes van een organisatie vastgelegd in haar boek Biomimicry, Innovation Inspired by Nature. Deze basisprincipes zijn later uitgewerkt in de Biomimicry Life’s Principles. Giles Hutchins heeft in 2012 een boek geschreven over de hieruit afgeleide Business Principles (The Nature of Business: Redesigning for Resilience). En uiteindelijk heeft in 2016 Els Martijn de eisen voor een veerkrachtige organisatie uitgewerkt in haar boek Firm of the Future 3.8.

Uitleg BioBoom

Bomen spelen vaak een hoofdrol in hele levensgemeenschappen. Vogels bouwen er hun nest in, mossen, korstmossen, schimmels en algen leven op de stam, op de takken en soms op de bladen. Schimmels leven in symbiose met of parasitair op of in de boom. Insecten leven van de bladeren of het hout (onder andere houtworm). Sluipwespen parasiteren weer op deze insecten. Ook is de boom vanwege de vruchten en zaden een belangrijke voedselbron voor onder andere eekhoorns en vogels.

De wortels van de boom zijn de levensaders. Deze zorgen voor stabiliteit en worden gevoed door de grond en andere externe variabelen zoals organismen en weersomstandigheden. Oftewel de tien basisprincipes voor een organisatie.

De stam is de transporteur van de voedingsstoffen en de beschermer van het geheel. De Life’s Principles, zoals deze door het instituut Biomimicry 3.8 zijn benoemd, vertalen de natuurlijke behoeften in richtlijnen voor duurzaam innoveren en groeien.

Op het moment dat de boom gaat vertakken, zal een verdeling van de grondstoffen geschieden op basis van de levensvatbaarheid en de ouderdom van de tak. De Business Principles geven het kader aan waaraan organisaties moeten voldoen om, net als de natuur, veerkrachtig te zijn en blijven.

De takken van de boom zetten zonlicht om in energie en gelijktijdig bieden zij een onderkomen voor vele andere organismen. Het boek Firm of the Future 3.8 geeft een overzicht van de acht benodigde takken om energie in organisaties te creëren zodat de levensvatbaarheid is gegarandeerd.

Ten slotte is de zon de bron van leven op aarde. Het waardenkompas is dat voor organisaties. Wat is het eenduidige doel en welke koers brengt je daarheen?

Veranderen

Een van de belangrijkste lessen vanuit de natuur is dat niets hetzelfde is en dat om te overleven een groot aanpassingsvermogen noodzakelijk is. Of zoals Charles Darwin al zei:

“It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most able to adapt to change.”

Wij leggen u graag uit hoe de BioBoom u kan helpen bij het creëren van een veerkrachtige organisatie. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Biomimicry BioBoom