+31 (0)26 213 65 50 info@biomimicryconsultancy.nl

Gedrag

Veerkracht en wendbaarheid

Por Viver

Veranderen en biomimicry, op een organische en natuurlijke manier omgaan met onzekerheden. Veranderen is de enige zekere factor in een omgeving waarin onzekerheden regeren en waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Helaas is voor 70% van de mensen veranderen niet leuk en vaak zorgt dit voor demotivatie, weerstand, hoog ziekteverzuim et cetera. Veerkrachtige organisaties zorgen ervoor dat veranderen een onderdeel is van de dagelijkse gang van zaken voor alle medewerkers.

Het 5 O-verandermodel helpt het sociale gedrag van de groep te identificeren. Het sociale gedrag bepaalt de verandermethodiek. Deze methodiek geeft managers handvatten waarmee zij empowerment aan de medewerkers kunnen geven zonder dat daarmee grote risico’s worden gelopen. De communicatie zal afgestemd worden op de groep die aan de slag gaat en het werken met standaard sjablonen voor communicatie wordt vermeden.

Centraal staat het gedrag van de medewerkers in een groep en de snelheid van handelen. Het 5 O-verandermodel zet de kaders voor managers aan de hand waarvan zij de rol van de diverse medewerkers kunnen begrijpen en beïnvloeden. Zelforganisatie is de sleutel tot succes, op deze manier blijft iedereen gemotiveerd.

Gedrag

Veranderen betekent aanpassen. Iedere groep/afdeling heeft een eigen sociaal systeem. Binnen dit sociale systeem reageert men op specifieke prikkels. Biomimicry Consultancy gebruikt het dierenmodel om in beeld te brengen welk gedrag overheerst zodat de juiste middelen kunnen worden ingezet om de groep in beweging te krijgen. Door middel van de U-theorie en het leuk maken van het ondergaan van de verandering daalt de weerstand.

Funtheory

Modern leiderschap

Continu veranderen vraagt om modern leiderschap. De leider zal ondergeschikt zijn aan het resultaat en faciliteert en coacht de medewerkers. Daarnaast zal het egocentrische verdwijnen en het ecocentrische gedrag zijn intrede doen. Het aanpassen van het beloningssysteem, de functieprofielen en het denken over organisatiestructuren gaat hierdoor veranderen. Maar bovenal zullen leiders afstand nemen van het risicomijdende gedrag waarbij presteren naar vermogen de boventoon voert.

BBC

Flexibiliteit

Veranderen betekent flexibiliteit, ook voor processen en systemen. Klantwensen, leverancierswensen en productiesystemen zullen steeds sneller veranderen. Het inspelen op meer en meer beschikbare data, nieuwe technieken en betere communicatiemogelijkheden vraagt om een modulaire veranderaanpak. De mens is als enige in staat om wendbaar en veerkrachtig te zijn. De inzet van de mens als asset voor het bedrijf bepaalt de veerkracht van de organisatie.

Future Technology

Onze aanpak

Afhankelijk van uw opdracht, zullen wij met u en uw medewerkers een verdiepingsslag maken om inzicht te krijgen in de onderliggende drivers van het vraagstuk. Dit noemen wij de verkenningsfase. De output die wij leveren, zijn een probleemanalyse en een plan van aanpak.

De volgende stap is het overalldesign met het topmanagement vaststellen, wat is het beoogde doel? Zodra deze fase is doorlopen, zullen de medewerkers worden betrokken bij het maken van het prototype, het in meer detail uitwerken van het doel. Als laatste stap wordt door de medewerkers een draaiboek vastgelegd over wie, wat, wanneer en hoe. Elke fase heeft een eindproduct dat door het topmanagement wordt beoordeeld. Zo houdt u altijd grip terwijl uw medewerkers vanaf de start direct betrokken zijn, waardoor de motivatie groot is en de weerstand zienderogen afneemt.

Natuurlijk werken ook wij met beproefde technieken zoals brownpapersessies, lean-analysetechnieken, procesflows et cetera. Wat wij anders doen, is dat wij vanaf het eerste moment uw medewerkers betrekken zodat zij bepalen hoe de weg wordt afgelegd en met welke snelheid. Lees meer over deze aanpak in het boek Firm of the Future 3.8; De veerkrachtige organisatie.

Voorbeelden

Wij hebben diverse veranderprogramma’s bedacht en uitgevoerd. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden:

  • Bij grote nationaal en internationaal werkende bedrijven hebben wij het sociale gedrag en de veranderaanpak op elkaar afgestemd. Hierdoor zijn vergaderprogramma’s zonder noemenswaardige weerstand en snel succesvol afgerond.
  • Bij een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) hebben wij met het management de eisen van modern leiderschap gedefinieerd en een plan van aanpak opgesteld. Door speels en innovatief (waardenkompas) deze stap te begeleiden, is de omslag zonder onoverkomelijke problemen gerealiseerd.
  • Bij een energiebedrijf  hebben wij meegedacht over het modulair inrichten van het proces en het optimaliseren van de losse systemen waarbij de menselijk kracht optimaal is benut.

Wilt u meer weten over ons of onze aanpak? Neem dan contact met ons op.

Overige diensten

Naast consultancydiensten bieden wij ook diverse workshops en opleidingen aan op het gebied van veranderen:

Incompany workshops over veranderen & sociaal gedrag en train-de-trainerconcepten. In overleg met u stellen wij een programma op maat op. Neem voor meer informatie contact met ons op.

De opleiding tot Biomimicry Business Change Manager (6-daagse, ca. om de 2 weken) prijs: € 4.499,- pp
Een 6-daagse opleiding tot Biomimicry Expert op het vakgebied verandermanagement. Start 22 september 2020.

De opleiding Manager of the Future (6-daags, ca. om de 2 weken) prijs: €4.499,- pp
Een 6-daagse opleiding tot Biomimicry Expert op het vakgebied van management. Start 9 april 2020.

De opleiding tot Manager Sustainability en Circulaire Economie te Belize (9-daagse in Belize) prijs: € 5.999,- pp
Een 9-daagse all-inclusive reis naar Belize (Zuid-Amerika) en opleiding tot Biomimicry Expert. Ervaar de natuur met trips naar de mangrove, het doornbos, de jungle en het koraal. Partnerprogramma is ook beschikbaar. Start 7 maart 2020.