+31 (0)26 213 65 50 info@biomimicryconsultancy.nl

Thema's

Ketendenken

Samenwerken & relatiemanagement Door de snel veranderende behoeften van consumenten zullen organisaties steeds meer intern gaan samenwerken én extern met leveranciers en klanten in de gehele keten. Door het ketendenken neemt de afhankelijkheid van leveranciers toe. Tegelijkertijd is het nodig om de consument actiever te volgen om zodoende beter te […]

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid & lokale betrokkenheid Een veerkrachtige organisatie is duurzaam en niet los te zien van haar omgeving, houdt rekening met het milieu en de sociale context waarin zij opereert. De huidige thema’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden vervangen door kernwaarden als CO2-neutraliteit, verspillingsmaatstaven, waardecreatie voor de maatschappij, crowd involvement en […]

Veranderen

5 O-verandermodel & dierenorganisatiemodel Continu veranderen is de enige zekere factor in een omgeving waarin onzekerheden regeren en waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Veerkrachtige organisaties zorgen ervoor dat veranderen een onderdeel is van de dagelijkse gang van zaken. Helaas vindt 70% van de mensen veranderen niet leuk. Door snelle verandercycli […]

Leiderschap

Vertrouwen & faciliteren Leiderschap in een veerkrachtige organisatie vraagt om leiders die loslaten wat zij hebben geleerd. Zij verlaten gebaande paden en benaderen de toekomst met een open geest. In de toekomst geven leiders richting, zij coachen en faciliteren medewerkers. De toekomstige leider is een ware generalist met een groot […]

Dynamiek

Menselijk kapitaal & informatiemanagement Dynamiek zorgt voor een snellere acceptatie van de onvoorspelbaarheid en volatiliteit van de omgeving in de toekomst. Een veerkrachtige organisatie zal in reactie hierop zeer wendbaar moeten zijn door een dynamische inzet van mensen en het hebben van toegang tot de juiste informatie. Om dit bereiken, dient de […]

Innovatie

Ontwerp & vormgeving Innovatie bepaalt een groot deel van het succes en het bestaansrecht van een organisatie. Een levenscyclus van een product die decennia meegaat, bestaat al lang niet meer. De technologische ontwikkelen verlopen, naast de economische en de menselijke, zo snel, dat vaak een product al ‘oud’ is voordat […]

Flexibiliteit

Processen & systemen Flexibiliteit vraagt om platte, simpele structuren met korte besluitvormingstrajecten. Creativiteit wordt gestimuleerd en vallen en opstaan is de leermethode bij uitstek. Systemen en processen zullen volledig ter ondersteuning van de gebruiker zijn ingericht. Standaardisatie betekent robotisering waardoor alleen die systemen en processen flexibel zijn waar de mens […]

Visie

Visie Focus & Prioriteiten Visie is het formuleren van een eenduidige richting. Organisaties die fundamenteel nadenken over het waarom van hun bestaan, blijken vaak in staat te zijn het onmogelijke mogelijk te maken. Vele organisaties hebben een visie die ruimte laat of niet specifiek genoeg is waardoor onduidelijkheid ontstaat over de te […]